Diorama Nedir?

Diorama, gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikâyenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu olarak modellenmesidir.
Sergi amacıyla yapılmış üç boyutlu büyük tablo olarak da tanımlanabilir.
Özetle, bir diorama, zamandaki bir anı yakalayan bir sahne olarak tanımlanabilir.

Genellikle dioramaları küçük ölçekli olarak düşünürüz, ancak mutlaka küçük ölçekli olmaları gerekmez. Bazen dioramalar birçok müze dioramasında olduğu gibi gerçek boyuttadır. Bir dioramanın bu tanımı oldukça geniştir ve pek çok alanı kapsar. Zamanda bir anı yakaladığı ve birden çok nesneyle bir tür sahne sergilediği sürece neredeyse her şey olabilir. Birden fazla nesnenin ve bunların nasıl etkileşime girdiğinin gösterilmesi, bir dioramanın ikinci en önemli yönüdür çünkü bize bir anı yaşatır.

Genellikle müzeler veya sergiler için ısmarlanan dioramalar gerçek boyutlarında olabileceği gibi belli ölçeklerde küçültülerek de yapılabilirler. Bir olayın veya anın canlandırılması söz konusu olduğu için dioramalarda birden fazla nesne belli bir kompozisyon oluşturacak şekilde yer alır. Müze ve sergiler dışında maketçi ve modelciler de bir hobi olarak dioramalarla uğraşırlar.
Günümüz kullanımında yukarıdaki anlamlara gelen diorama, 19. yüzyılda bazı seyyar tiyatro gereçlerini tarif etmek için kullanılıyordu.

Diğer dillerde de karşılığı aynı olan bu sözcük Türkçede bazen diyorama şeklinde de yazılmaktadır. Sözcüğün kökeni Fransızcadır ve 1823 yılında bu dilde kullanılmaya başlamıştır. Fransızcaya da Yunancadan girmiş olan ve “içinden” anlamına gelen dia sözcüğü ile “görünen” anlamına gelen orama (‘panorama’daki gibi) sözcüğünün birleşmesiyle oluşmuş diorama’nın eş anlamlı sözcükleri cyclorama ve panorama’dır.

Pek çok farklı tipte diorama vardır, bunları iki ana kategoride inceleyebiliriz.

Eğlence için Dioramalar

Bu çok yaygın bir diorama türüdür ve bu türü yapan pek çok hobisi vardır. Bu alemde bir hobinin peşinde koşmak çoğu zaman diorama yapma arayışı değil, konunun peşinde koşmaktır. Hobi sahibi diorama yapımcıları genellikle diormalarında II.Dünya Savaşı, Fantezi savaşları, Model Demiryolları veya diğer temalar gibi belirli bir temaya sadık kalırlar.

Öğretim ve Öğrenim Dioramaları

Bu tür bir dioramalar, izleyiciye bir konu veya tema hakkında o anı veya olayı canlandırma gibi çok özel bir amaca sahiptir. Ve bu tür bir dioramalar, genellikle bir sistemi tanımlamak veya canlıları doğal ortamlarında ve bunun içinde nasıl etkileşimde bulunduklarını göstermek için bir sahnenin düzenlendiği müzelerde görülür.